විජයබාහු වංශය

පොලොන්නරුව 1056 - 1236

 • 1 වන විජයබාහු රජතුමා
 • 1070 - 1110
 • 1 වන ජයබාහු රජතුමා
 • 1110 - 1110
 • 1 වන වික්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1110 - 1131
 • 2 වන ගජබාහු රජතුමා
 • 1131 - 1153
 • මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
 • 1153 - 1186
 • 2 වන විජයබාහු රජතුමා
 • 1186 - 1187
 • 6 වන මහින්ද රජතුමා
 • 1187 - 1187
 • ලීලාවතී රැජින
 • 1197 - 1200
 • ලීලාවතී රැජින
 • 1210 - 1210
 • ලීලාවතී රැජින
 • 1212 - 1212
   
  ක්‍රියා
 • ථුපාරාමය දාගැබ
 • බුද්ධාගම වැලඳගැනීම
 • ශ්‍රී මහා බෝධිය රෝපණය
 • චේතියගිරි විහාරය ඉදිකිරීම
 • මහමෙව්නාවේ මහා විහාරය ඉදිකිරීම
 • 30,000 කට අධික පිරිසක් පැවිදි කිරීම
 • සඟමිත් තෙරණියෝ වැඩම කරවීම
 • ලංකාවේ මෙහෙණි සස්න ආරම්භ කිරීම
 • රුවන්වැලි සෑ බිමේ ගල් ටැඹ පිහිටුවීම
 • වෙස්සගිරි විහාරය කරවීම
 • උපාසිකා විහාරය කරවීම
 • මහාපාලි බත් දන්සල පිහිටුවීම
 • දඹකොළ විහාරය කරවීම
 • තිස්ස මහා විහාරය කරවීම
 • ප්රාචීනාරාම විහාරය කරවීම
 • ප්‍රථම වරට වැදගත් ලෙසට සිදු වූ රාජාභිෂේකය
 • ශත්ථාල්හක මෙහෙණවර ඉදි කරන ලදී
 • මහාපාලී දන්හැල ඉදි කරනලදී
 • නාගදීපයේ දඹකොළ වෙහෙර ඉදි කරනලදී
 • තිස්ස මහාවිහාරය ඉදි කරනලදී
 • ප්‍රාචීනාරාමය ඉදි කරනලදී
 • වලස් වැව කරවන ලදී
 • තිසා වැව කරවන ලදී
 • මෙහෙණි සසුන පිහිටුවීම
 •  
   
  Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
  All rights reserved - 2019
  Powered by isandi CREATIONS