1 වන විජයබාහු රජතුමා
1055 - 1070
ඇවෑමෙන්
1 වන ජයබාහු රජතුමා
1110 - 1110
පලා යාමෙන්
1 වන වික්‍රමබාහු රජතුමා
1110 - 1131
 
1 වන ජයබාහු රජතුමා

විජයබාහු වංශය | පොලොන්නරුව - (1110 - 1110)

Jayabahu I was the brother of Vijayabahu I. He ruled for just one year, from 1110 to 1111. He was defeated in war by Vikramabahu I.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS