Built Mirisawetiya Stupa
Contributed by : King Dutugemunu - (BC 161 - BC 137)
Era : Anuradhapura

PHOTO GALLERY
Similar Work from Other Rulers - [Religious / Stupa]
ThuparamayaKing Devanampiya TissaBC 307 - BC 267
Built Abhayagiriya StupaKing WalagambaBC 104 - BC 103
මිහිඳු මහා සෑය ඉදි කිරීමKing UttiyaBC 267 - BC 257
සංඝමිත්තා සෑය ඉදි කිරීමKing UttiyaBC 267 - BC 257
Built stone Dagoba in Thuparama ViharayaKing Lanja TissaBC 119 - BC 109
Built Mihinthale Seela StupaKing Mahadatika MahanagaBC 9 - 21
සිතුල් පව්ව විහාරයේ දාගැබ් 10ක් ඉදි කරවීය.King Vasabha66 - 110
Built Pilapitiya SthupaKing Kanitta Tissa165 - 193
Other Works
Ruwanwelisaya Stupa
Defeated Elara
Built Lovamahapaya Viharaya
තුන්සිංහලයම ඵක්සේසත් කිරීම