මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1153 - 1186
ඇවෑමෙන්
2 වන විජයබාහු රජතුමා
1186 - 1187
ඝාතනයෙන් පසු
6 වන මහින්ද රජතුමා
1187 - 1187
 
2 වන විජයබාහු රජතුමා

විජයබාහු වංශය | පොලොන්නරුව - (1186 - 1187)

Vijayabahu II (1186–1187) was king of the Kingdom of Polonnaruwa, in what is now Sri Lanka. He was the son of his predecessor, Parakramabahu I.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS