6 වන මහින්ද රජතුමා
1187 - 1187
ඝාතනයෙන් පසු
නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා
1187 - 1196
ඇවෑමෙන්
1 වන වීරබාහු රජතුමා
1196 - 1196
 
නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා

කාලිංග වංශය | පොලොන්නරුව - (1187 - 1196)

කිර්ති නිශ්ශංක සහ කාලිංග ලෝකේශ්වර යන නාම වලින්ද හැඳින්වුන නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා 1187 සිට 1196 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව පාලනය කළේය. රජු විසින් නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය, හැට දාගේ සහ රන්කොත් විහාරය ඉදිකරන ලද අතර පැරණි විහාර සහ වැවු රැසක් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී.

 
ඡායාරූප
Gal Potha
පොලොන්නරුව,

මිහින්තලේ ප්‍රදේශයෙන් ගෙනවිත් ඇති දිගින් අඩි 26 අඟල් 10ක්, පළලින් අඩි 4 අඟල් 7ක් හා ඝනකමින් අඩි 2ක් පමණ විශාල ගල් පුවරුවක පේලි 72ක අකුරු 4300 කට වැඩි ගණනකින් සෙල් ලිපියක් නිශ්ශංක මල්ල රජු විසින්...


Built : නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා,

Nissanka Latha Mandapaya
පොලොන්නරුව,

Nissanka Latha Mandapaya (Sinhala: නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය) is a unique structure in the ancient city of Polonnaruwa in Sri Lanka. A màndapa is a pillared structure that is open on all sides and protects the persons inside from the sun with a roof. As of the 20th Cent. mándapas, as temporary structures, are built inside a house or a building and serve as recitation platform during remembrance ceremonies for the dead.

Built by King...


Built : නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා,

Rankoth Vehera
පොලොන්නරුව,

Rankoth Vehera is a stupa located in the ancient city of Polonnaruwa in Sri Lanka. The stupa was built by Nissanka Malla of Polonnaruwa, who ruled the country from 1187 to 1196. The Rankoth Vehera has been built according to the tradition of the stupas of the Anuradhapura Maha Viharaya and bears a close resemblance to Ruwanwelisaya. In fact, a stone inscription situated close to the stupa even identifies it by the name "Ruwanweli". However, it has later come to be known by the...


Built : නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා,

Polonnaruwa Hatadage
පොලොන්නරුව,

Hatadage (Sinhala: හැටදාගේ) is an ancient relic shrine in the city of Polonnaruwa, Sri Lanka. It was built by King Nissanka Malla, and had been used to keep the Relic of the tooth of the Buddha. The Hatadage had been built using stone, brick and wood, although only parts of the brick and stone walls now remain. It appears to have been a two-storey structure, but the upper storey has now been destroyed. Three Buddha statues carved out of granite rock are located within a...


Built : නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා,

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS