ජයවීර වික්‍රමබාහු රජතුමා
1514 - 1542
පලවා හැරීමෙන්
වීර වික්‍රමබාහු රජතුමා
1542 - 1579
ඇවෑමෙන්
කරලියද්දේ බණ්ඩාර
1579 - 1582
 
වීර වික්‍රමබාහු රජතුමා

කෝට්ටේ රාජකීය වංශය | නුවර - (1542 - 1579)

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS