ලම්බකර්ණ ගෝත්‍රිකයෝ
35 - 38
ඝාතනයෙන් පසු
ඉලනාග රජතුමා
38 - 44
ඇවෑමෙන්
චන්ද්‍රමුඛසිව රජතුමා
44 - 52
 
ඉලනාග රජතුමා

විජය පරම්පරාව | අනුරාධපුරය - (38 - 44)

මූලාශ්‍රයරාජ්‍ය නාමයරාජ්‍ය කාලය
මහාවංසයඉළනාග6-0-0
පූජාවලියඑළුන්නා6-0-0

Ilanaga aka (Elunna) was King of Anuradhapura in the 1st century, whose reign lasted from 38 to 44. He succeeded her aunt Sivali, after an interregnum, as King of Anuradhapura and was succeeded by his son Chandamukha.

 
ක්‍රියා
  • තිසා වැව කරවීය.
  • දුරතිසා වැව කරවීය.
  • ඉසුරුමුණිය විහාරයට කුඹුරු විශාල ප්‍රමාණයක් දන් දෙන ලදී.
  •  
    Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
    All rights reserved - 2019
    Powered by isandi CREATIONS