කල්‍යාණවතී රැජින
1202 - 1210
පලා යාමෙන්
ධර්මාශෝක රජතුමා
1210 - 1210
ඝාතනයෙන් පසු
අනිකංග රජතුමා
1210 - 1210
 
ධර්මාශෝක රජතුමා

කාලිංග වංශය | පොලොන්නරුව - (1210 - 1210)

මාස 3ක් වයසැති ළදරුවෙකි. ආයස්මන්ත නම් සෙනෙවියා විසින් පාලනය කරන ලදී. 
Dharmasoka was an infant King of Polonnaruwa in the thirteenth century, who ruled from 1208 to 1209. He was three months old and installed as king by General Ayasmantha succeededing Kalyanavati as king of Polonnaruwa and was succeeded by his father Anikanga.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS