තිස්ස රජතුමා

විජය පරම්පරාව | උපතිස්ස නුවර - (BC 454 - BC 437)

(පණ්ඩුවාසදේව රජගේ 2වන පුත්) රාජාභිෂේක නොවී රාජ්‍යය පාලනය කිරීම

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS