6 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
1472 - 1480
ඇවෑමෙන්
7 වන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1480 - 1484
ඝාතනයෙන් පසු
8 වන වීරපරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1484 - 1508
 
7 වන පණ්ඩිත පරාක්‍රමබාහු රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | කෝට්ටේ - (1480 - 1484)

Parakramabahu VII was King of Kotte in the fifteenth century, who ruled from 1480/1 to 1484. He succeeded his father Bhuvanekabahu VI as king of Kotte and was succeeded by Parakramabahu VIII.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS