1 වන රාජසිංහ රජතුමා
1581 - 1593
ඇවෑමෙන්
දොන් පිලිප්
1591 - 1592
පලවා හැරීමෙන්
1 වන විමලධර්මසුරිය රජතුමා
1592 - 1604
 
දොන් පිලිප්

නොදත් | නුවර - (1591 - 1592)

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS