කාවන්තිස්ස රජතුමා

විජය පරම්පරාව | රුහුණ - (BC 205 - BC 161)

කාවන්තිස්ස රජ, (කහවන් තිස්ස), යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි රාජධානියක් වූ රුහුණු රාජධානිය තුල රජකම් කල ශ්‍රේෂ්ඨ සිංහල රජ කෙනෙකි. කාවන්තිස්ස රජු දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ බාල සහෝදරයෙකු වූ මහානාග රජගේ මුණුපුරෙකු සහ, සිංහලේ මහා රජු සේ සැළකෙන දුටුගැමුණු රජුගේ පියාණන් වෙයි.

 
ඡායාරූප
Magul Maha Viharaya
අනුරාධපුරය,

රෝහණ නැතහොත් රුහුණු මහා විහාරය නමින් හඳුන්වා ඇති පුරාණ විහාරයක් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පානම ලාහුගල පිහිටා තිබේ. මොනරාගල පොතුවිල් A 4 මාර්ගයේ සියඹලාන්ඩුව හන්දියේ සිට කි.මි. 22ක් පමණ දුරකදී...


Built : ධාතුසේන රජතුමා,
Built : 1 වන දප්පුල රජතුමා,
Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,
Reconstruction : විහාරමහා දෙවිය,

Mulgirigala Rajamaha Viharaya
අනුරාධපුරය,

මෙහි ඇති ක්‍රි.පූ.3 වන සියවසට පමණ අයත් වෙතැයි සැලකෙන අක්ෂර වලින් ලියැවුණු ශිලා ලේඛනයක දුටුගැමුණු රජුගේ සොහොයුරු සද්ධාතිස්ස රජු ගැන සඳහන් වී ඇතැයි කියවෙන බැවින් මෙය ඒ කාලයේ සිටම පැවත එන...


Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,

Somawathiya Chaitya
අනුරාධපුරය,

The Somawathiya Chaitya is a Buddhist Stupa situated in the ancient city of Polonnaruwa, Sri Lanka. Chaitya premises is called the Somawathiya Rajamaha Viharaya.

The Somawathiya Chaitya is located within the Somawathiya National Park on the left bank of the Mahaweli River, and is believed to have been built long before the time of Dutugamunu enshrining the right canine Relic of the tooth of the Buddha. It is attributed to the reign of King Kavan Tissa - Dutugemunu’s...


Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,

Tissamaharama Raja Maha Vihara
රුහුණ,

The Tissamaharama Raja Maha Vihara is an ancient Buddhist temple in Tissamaharama, Southern Province of Sri Lanka. It was one of the four major Buddhist monasteries established in Sri Lanka, after the arrival of Arhant Mahinda Thera to the country. The site of the Tissamaharama Raja Maha Vihara was consecrated by Lord Buddha himself, who spent some time in meditation there with 500 arhats (individuals who have reached enlightenment), during his third visit to the island. 


Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,

Sithulpawwa Rajamaha Viharaya
රුහුණ,

Sithulpawwa Rajamaha Viharaya is an ancient Buddhist monastery located in Hambantota District, South Eastern Sri Lanka. Situated 18 km east of the pilgrimage town Katharagama, it is believed to have been built in the 2nd century B.C by king Kavantissa. Sithulpawwa Vihara can be reached by travelling 18 miles along the Tissamaharama-Yodhakandiya road towards the Yala National Park. The name Sithulpawwa is derived from the word "Chiththala Pabbatha", which means the hill of the...


Built : කාවන්තිස්ස රජතුමා,
Added : වසභ රජතුමා,
Added : කනිට්ඨතිස්ස රජතුමා,

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS