1 වන වික්‍රමබාහු රජතුමා
1110 - 1131
ඇවෑමෙන්
2 වන ගජබාහු රජතුමා
1131 - 1153
ඇවෑමෙන්
මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1153 - 1186
 
2 වන ගජබාහු රජතුමා

විජයබාහු වංශය | පොලොන්නරුව - (1131 - 1153)

Gajabahu II was king of Rajarata from 1131 until 1153, following his father Vikramabahu I. He was defeated and succeeded by Parakramabahu I.

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS