නගර පාලකයකු පත්කිරීම. (නගර ගුත්තික)

Contributed by : King Pandukabhaya - (BC 377 - BC 367)

Era : Anuradhapura

ප්‍රථමයෙන් මෙම තනතුර සඳහා පත් කලේ පණ්ඩුකාභය රජුගේ ලොකු මාමා වන අභය ය.

 

Similar Work from Other Rulers - [Other / General]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS