3 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1287 - 1293
පලවා හැරීමෙන්
2 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා
1293 - 1302
ඇවෑමෙන්
4 වන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා
1302 - 1326
 
2 වන බුවනෙකබාහු රජතුමා

සිරි සඟ බෝ වංශය | කුරුණෑගල - (1293 - 1302)

තුන්වන පරාක්‍රමබාහු රජ පරාජය කළ දෙවන බුවනෙකබාහු කුමාරයා ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1293 දී යාපහුව අගනුවර කරගෙන රජ විය. මේ රජතුමාව ශ්‍රී නිවාස බුවනෙකබාහු නමින්ද හැඳින්වේ. වසර 7ක් යාපහුවේ සිටි මෙම රජතුමා ඉන්පසු ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1300 දී තම රාජධානිය ලෙස කුරුණෑගල තෝරා ගත්තේය. දෙවන බුවනෙකබාහු රජ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1302 වන තෙක් රාජ්‍ය බලයේ සිටියේය. දෙවන බුවනෙකබාහු රජතුමා ගේ ඇවෑමෙන් රාජ්‍යත්වයට පත් වූයේ ඔහු පුත් හතරවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා ය.
 
ඉතිහාසය නැවත නැවත සිදු වීම නිසා දෝ නිරිතදිග රාජධානිවල මුල්ම රාජධානි මාරුව, එනම් අගනුවර දඹදෙනිය නගරයෙන් යාපහුව ට ගෙන ගියේ පළමු බුවනෙකබාහු රජතුමා ය. යාපහුව බලකොටුවෙන් කුරුණෑගල ට ගෙන ගියේ දෙවන බුවනෙකබාහු රජතුමා ය.
 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS