වසරක් පාසා රුවන්වැලි සෑ රදුන්ට හුණු පිරියාම මංගල්‍ය කරවීම

Contributed by : King Bhathika Abhaya - (BC 19 - 9)

Era : Anuradhapura

 

Similar Work from Other Rulers - [Religious / Other]

Other Works

 
Digital Identity of Sri Lankan History - www.mahawansaya.com
All rights reserved - 2019
Powered by isandi CREATIONS